İMAR UYGULAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR

İMAR UYGULAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR

İMAR UYGULAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR

İMAR UYGULAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İmar uygulama ve çeşitlerini 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar;

3194 sayılı imar kanunun 15-16-17. maddelerinin uygulanması yani ifraz tevhit parselasyon işlemleri,

3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması,

2981 sayılı imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak kanun uygulaması yine

3194 Sayılı kanunun geçici 16.maddesi diğer adıyla günümüz deki imar barışı gibi sık kullanılan çeşitleri vardır.

3194 sayılı kanunun 15-16-17. Maddelerine halk arasında ifraz tevhit, 18. Madde uygulamasına da 18 uygulaması denir.

2981 sayılı kanun da imar affı, 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesi ise imar barışı olarak bilinir. Hani özel yasalarla donatılmış uygulamalar demiştik ya işte bu uygulamalara en güzel örnekler imar affı ve imar barışıdır. Bunların özelliği diğer kanunlar gibi her zaman uygulanmazlar.

İmar affı ve imar barışı Belirli bir sürede içerisin de ortada var olan kaosu veya yasallaşması istenen durum için geçici olarak kanun kapsamın da hak sahibi olup talep edenler namına uygulanır. Genel de bu kanunlar eski ve usulsüz olarak yapılmış konutların, hazine parselleri üzerine yapılan kaçak yapıların, büyük parsellerin hislendirilerek satılması sonrasında bunların müstakil parsel haline dönüştürülmesi, konutlaşıp tapusal manada hisseli yerler olduğu için sorunların yaşanması gibi hallerde bir defaya mahsus olarak yasallaştırılmasını öngörür. Yani süresi içerisinde uygulanan bir defalık imar uygulama kanunlarıdır.

Bunları bilmenin bize sağlayacağı fayda şudur. İmar affından veya barışından yasallaşarak alınan belgelerin normal mevzuat hükümlerine uyularak alınan belgeler deki yapılar gibi sağlıklı olmayacağı bilgisidir. Bir misal ile söylecek olursak, projelendirilip her türlü mevzuata uygun olarak denetimlerle yapılan kat mülkiyetli bir bina ile imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınarak sadece projelendirilip kat mülkiyetine geçilmiş bir binanın aynı olmayacağıdır. Bu iki bina da Hak olarak aynı haklara sahiptir. Ancak fiziki özellik, sağlamlık, denetimlilik, projeye uygunluk gibi ahvaller için farklılıklara sahiptir. Tüm bu kanunlar resen uygulanabildiği gibi ilgililerinin talebi ve idarenin onayı ile de yapılabilir.  

ifraz tevhit daha küçük ölçekli olup ilgilisinin talebi ile yapılırken, 18 uygulaması daha büyük ölcekte birden fazla ada, mahalle veya ilçe bazında yapılabilmektedir. küçük ölcekli imar uygulamaları bireysel olarak ilgilisinin meselelerini çözerken büyük ölçekli imar uygulamaları sonrasında çok ciddi faydalar hasıl olabilmekteidir. Bu durum ayrı bir makale konusu olup yayınlacaktır. https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1

Paylaş
14