ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN SONLANDIRILMASI

ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

    ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle elbirliği halindeki bir mülkiyet ile paylı mülkiyetin durumunu paylaşacağız.

Elbirliği mülkiyet dediğimiz muristen intikal olan bir gayrimenkulün tüm hissedarların imza atmadığı hepsinin aynı anda intikal yapmadığı hallerde meydana çıkan bir haldir. İştirakli mülkiyette aynı anlama gelir. 

Elbirliği halindeki mülkiyet olması için intikal edilirken hissedarlardan bir kişinin intikal ettiriyor olması gerekir ve hissedarlardan bir kişi intikal ettirdiğinde diğer hissedarların imzası olmadığı için mülkiyeti elbirliği mülkiyet halinde bağlı kalır. Bu halde kişinin hisse oranları belli değildir kişinin mülkiyeti henüz tam olarak tüm imzalar alınmadığından dolayı paylı mülkiyeti haline çevrilmemiş olur çevrilmediğinden dolayı da satışının yapılması mümkün değildir. 

Elbirliği mülkiyet halinde sadece hissedarlar kendi arasında satış yapabilirler. Bu durumda yine tapu devri yapılmaz fakat işlem tapuda kayıt altına alınır ve Paylı mülkiyete dönüşme sırasında diğer satan hissedarın hissesi sattığı kişinin adına çıkartılmak suretiyle de paylı mülkiyete dönüş olmuş olur. 

Elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için öncelikli olarak miras sahibi olan bütün hissedarların imza atması gerekir. Bu işlemin doğal sürecidir yani tüm hissedarlar gelip imza atarlarsa elbirliğiyle halindeki mülkiyet paylı mülkiyete otomatikman dönüşmüş olur. 

Fakat hisselerden birisi gelip bu şekilde imza atmaz ise mülkiyet elbirliği mülkiyet halinde kalır. İşte o zaman da elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürmek için tapuda yeni çıkan yasalar ışığında tebligat yöntemi vardır. Arkadaşlar tebligat yönteminde bir kişi müracaat eder tapuya ilgi arsaların tebligat yöntemi ile Paylı mülkiyete çevrilmesi başvurusunda bulunur. Tapu Müdürlüğü bu başvuruya istinaden bütün hissedarlara tebligat gönderir tebligatın özetinde şu yazar filanca yerdeki gayrimenkulünüzle ilgili el birliği mülkiyetim bozulup paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemi yapılıyordur. herhangi bir itirazınız var mıdır diye sorar diğer hissedarlara. Eğer bu Tebligatları neticesinde herhangi bir itiraz gelmez ise Tapu Müdürlüğü kişinin müracaatına istinaden buranın paylı mülkiyete dönüşmesi işlemini resen yapar. Tabii bunun için gerekli yasal süreçleri vardır tebligatın gitmesi kişinin eline vardığına dair Tapu müdürlüğünün eline karşı tarafa hissedarlara bu tebligatların Ulaştırmasına dair bilginin geri bildirilmesi gibi Safhaları vardır. Yaklaşık olarak işlem hızlı sürecek olursa bir buçuk iki ay gibi bir zaman içerisinde tebligat yoluyla paylı mülkiyete dönüşme işlemi de bu şekilde yapılmış olur. Şayet burada bir itiraz eden olursa bu itiraz sonrası mülkiyet elbirliği mülkiyet halinde takılı kalır. 

Bu durumda artık biz bunu Paylı mülkiyete dönüştüremiyoruz mu Tabii ki dönüştürme imkanımız var bu sefer de mahkemeye dava açılabiliyor mahkemeye davayı da yine aynı tebligat yöntemi ile paylı mülkiyete dönüşmesi gibi mahkemeye müracaat edebiliyoruz. Biz ortaklarımızla ayrılamıyoruz malımızı satamıyoruz ondan dolayı burada bir mağduriyetimiz söz konusu buranın el birliği halinden paylı mülkiyete dönüşmesini istiyoruz diye mahkemeye dava açabiliyoruz. Bu şekilde mahkemeye dava açtığımızda davamız görülüyor ve burada Paylı mülkiyete geçme ile alakalı elbirliğinin bozulmasının önünde gerçekten önemli bir engel yoksa o zaman mahkeme bunun paylı mülkiyete dönüşmesi ile alakalı işlemi gerçekleştirebiliyor. Yani bu elbirliği halindeki mülkiyet durumunda satış yapılmadığı için kişi kendi gayrimenkulünü hissesini satamadığı değerlendiremediği için bir mağduriyet meydana geliyor bu mağduriyetin meydana gelmesini engellemek amacıyla da bu tebligatlı yöntem veya mahkemeye müracaat ederek paylı mülkiyete dönüştürebiliriz. 

https://youtu.be/x2IAq2CNMzk (anlatımlı videoyu burada izleyebilrisiniz.)

https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1
Paylaş
5