İFRAZ NEDİR

İFRAZ NEDİR

İFRAZ NEDİR?

İfraz; kelime anlamı olarak ayırma demektir. Parselin imara uygun hale getirilmesi, yola terklerin yapılması veya parsellerin bölümlenerek daha küçük parçalara ayırılması olarak karşımıza çıkar. Bir veya Birkaç parsel bazında uygulanır. Genel de bu uygulama ifraz tevhit işlemi olarak anılır. Bunun sebebi bir uygulama esnasında hem ifraz edilecek yerler olması hem de ifrazdan sonra birleştirilecek yerlerin olmasından dolayıdır. İfraz tevhit bir veya birkaç parsel bazında uygulanır. Diğer anlatılacak uygulamalara göre daha küçük ölçekli bir imar uygulamasıdır. Kadastro parseli imara kendi başına parsel oluşturacak şekilde imara basıyorsa yani parselimiz temiz olacak parsel niteliğin de imarlı kadastro parseli ise mülk sahibinin talebine göre ilgili kurumun izin vermesiyle yapılır.

İfraz tevhit yapılırken arsanın bulunduğu imar adasında parselasyon planı var ise bu plana uyarak işlem yapılır. Parselasyon planı yok ise ilgili kurumun yönlendirmeleri ile inşaat yapımına uygun parsellerin meydana getirilmesin de mutabık kalındıktan sonra uygulamaya geçilir. Yani ben parseli imara basış şekline göre dilediğim yerden böler kullanırım durumu yoktur ortada. İmaren yapılaşma şartlarına göre parsel oluşturulur. Burada, Kadastro parselinin imara basışına göre düzgün bir imar parseli oluşmadığı haller ile kadastro parselinin imara basışına göre imar parseli olarak bölmemiz durumunda komşu parsellerinin yapılaşma imkânını ortadan kaldıran durumlar kastedilmektedir. Bu hallerde ilgi kadastro parselin tek başına ifrazına müsaade edilmez.

Ekran da görüleceği üzere sol da ki resim de bir kadastro parseli imara uygun bir şekilde bastığı için ifrazı gösterildiği şekilde yapılmaya uygundur. İfraz yaparken minimum parsel şartlarını sağlayan alanlar müstakil parseller olarak çıkartılır ve maliğinin adına tescil edilir.

Ekran da sağ da ki görüntü de ise resmi olarak yapılan bir parselin ikiye bölünmesini yani ifraz işleminin tescil beyannamesini görmektesiniz. Bu beyanname de bölünen arsanın bölündüğü alan da dâhil tüm koordinat bilgileri, bölünen parsellerin alanları, parsel bölündükten sonra yeni oluşan parsellerin kime ait olduğu gibi tüm bilgiler işlemin belediye encümenince onanması ile kadastroya gider. Akabinde kadastro da kontrollerini yaparak arazi çalışmalarını mühendise tamamlattıktan sonra bu belgeyi tapuya göndererek beyanname de bölünen şekil ve yeni ada parsel numaraları ile tapuya tescilini yapar. İşte ifrazın hem mana hem de resmi aşamaları bunlardır. Yaklaşık bu süreçler bir veya bir buçuk ay gibi sürer.

Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Hatırlarsanız imar planları belediye meclisleri yetkisinde iken imar uygulamalarının belediye encümenin yetkisinde kaldığını görmekteyiz.

Her zaman imarlı yerler de olması şart değildir. Mesela yol geçecek imar olmayan yerde yola giden yeri ayırmak, kamulaştırma yapılan parselleri bölümlemek için ifraz yapılabildiği gibi bazen de şartlara uygunluk gösteren tarım arazilerinde de basit ifraz yoluyla da bölünebilir. https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1
Paylaş
16