BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMAR UYGULAMASI SONRASI HASIL OLAN FAYDALAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMAR UYGULAMASI SONRASI HASIL OLAN FAYDALAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMAR UYGULAMASI SONRASI HASIL OLAN FAYDALAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMAR UYGULAMALARI SONRASI HASIL OLAN FAYDALAR

Bir bölgede büyük ölçekte imar uygulamaları yapılırsa şu faydalar hâsıl olur; büyük ölçekli imar uygulamaları dediğimiz parselasyon planlarının yapılarak bu planlara göre yapılan 18 uygulamaları kastedilmektedir. Bu uygulamalar yapıldığın da öncelikli olarak;

 • Kadastral olarak problemli bölgeler çözüme kavuşur. Arsaların kayıklıkları giderilir, alan hataları düzeltilir. Hatırlanacağı üzere bir bölgenin kadastral sorunlarını çözmeden inşaata başlayamıyor idik. İşte bu uygulamaların ilk çözdüğü sorun kadastral sorunlardır. Bu problem ortadan kalktıktan sonra bölgede,
 • Ciddi oranda inşaata hazır parseller üretilir. Uygulama sonrası tüm parseller yapılaşmaya hazır hale gelir.
 • Yeni konut alanları üretildiği için yapılaşma hızlanır. Kadastral parsel durumundan çıkıldığı ve imalata hazır arsalar üretildiği için müteahhit ve arsa sahipleri arasında anlaşma zemin oluşur bu sayede imalat hızlanır. Yatırım geri dönüşleri de bir yandan başlar.
 • Yapılaşmaya hızına bağlı olarak bölge değer kazanır. Bölgede inşaat hareketi ne kadar çok ve hızlı olursa arsalar ve üretilen daire dükkân fiyatları da nüfusa bağlı olarak bölge o denli değer kazanır ve tercih edilir hal alır.
 • Yapılaşma, her türlü alt yapı planına uygun düzenli şekilde ilerler. Alt yapı sorunları daha kolay çözülür çünkü artık alt yapı için gerekli olan arsalar kamu elinde olup imaren de sıkıntısı kalmadığı için hemen alt yapı çalışmalarına başlanarak tamamlanabilir hale gelmiştir. Alt yapı çalışmaları önünde ki en büyük engel alt yapı tesislerinin geçeceği yerlerin kamu eline kamulaştırmadan geçmediği için bu alanlara işlem yapılamıyor olmasıdır. Uygulama neticesinde yol, yeşil alan, sosyal donatı gibi alanlar da kamu eline geçtiği için artık bu sorunda ortadan kalkmış demektir.
 • Yeni yaşam alanları açılır. Şehirsel yaşama geçiş hızlanır. Büyük ölçekli bu uygulamalardan sonra yeni şehir denilebilecek mahiyette bölgeler çabucak meydana gelir.
 • Bölge müteahhitlerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelir. Kuş parlağa konar misali bölge de ki hareket göze çarpar ve insanlar yatırımını bu tarz yerlere yönlendirir. Gelişme olan her yerin yatırımı çektiği gibi bu bölgeler de gelişme sinyalleri verdiği için tüm yatırımcıları mıknatıs gibi çeker.                
 • Uygulama sırasın da %45-51 gibi bir toprak kesintisi yapılarak arsa alanı düşse bile parsellerin yapılaşma sorunları çözülerek inşaata hazır hale getirildiği için toprağın değeri düşüş oranına göre kat be kat daha artar. Bu tarz uygulamalardan sonra arsa değeri önceki haline göre en az 3-4 katına çıkar.
 • Ham nitelikte olan yerler vasıf değiştirir. Örneğin tarla-bağ-bahçe niteliğindeki yerler arsa’ya, konut’a dönüşür. İnşaat yapımına ve krediye uygun hale gelir.
 • Vasıflar değişince mülkiyete esas işlemleri yapma yolu kolaylaşır ve hızlanır. Örneğin vasıflar değiştirilemediği için mesken alınamayan yerler de mesken sorunları isteğe bağlı olarak çözülebilir hale gelir.
 • Nüfusa göre ihtiyaç duyulan yollar, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve kamu kurum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu arsalara kamulaştırma ya gerek kalmadan ücretsiz olarak devlet lehine temin edilmiş olur. Ücretsiz olarak edinilmiş bu alanlar plan daki amacına uygun olarak kullanılmaya başlar.
 • Mülkiyete esas sorunlar çözüldüğü için Devlet ile vatandaşın barışı sağlanmış olur.
 • Gayrimenkul işinin temeli olan arsa mülkiyeten veya imaren çözülmediği sürece imalata yönelik hiçbir işlem adımını yürütemeyiz. İşte bu imar uygulamaları işi temel den çözdüğü için devlet ile vatandaşın da problemleri otomatikman ortadan kalkmaktadır. İmar uygulamaları safhasında geçmişte uygulanan imar affı, günümüz de imar barışı gibi uygulamalar da bu kapsama girmektedir. Bu tarz uygulamalarda ise aslında imaren yapılaşma müsaadesi olmayan veya kaçak mahiyette olan yapılaşmaların sıkıntılarına derman olduğu için yine devlet ile vatandaşın barışını da sağlamaktadır. 

Kısacası uygulama yapılan alan da her şey köklü olarak değişir. Hayat olumlu yönde şehirlileşmeye doğru hızla ilerler. Bölgede ki durum herkesin lehine olarak düzene girer.

Halk arasında toprak kesintisi sebebi ile pek istenmese de özünde tüm tarafların kazandığı çalışmalardır. Daha önce de belirttiğim gibi kesinti sebebi ile toprak alanı düşşede arsa ederi ciddi oranda artmakta ve kullanılamayan atıl toprak artık ürüne dönüşerek parasal eder kazanarak ekonomiye katılmaktadır.

Bunu şöyle düşünebilirsiniz, en küçük baz da 1000 m² müstakil kadastral parseliniz olduğunu lakin imaren sıkıntıları sebebiyle yeriniz de değerli bir konum da olmasına rağmen ne satabiliyorsunuz ne de kimse tarafından yapılaşma şartlarını henüz sağlamadığı içinde tercih sebebi olmadığından değerlendiremiyorsunuz. İşte bu ve benzeri hallerde bölge de yapılacak imar uygulaması burada ki sorunları gidererek arsanızı 500-550 m²’ ye düşürse bile tercih edilir, yapılabilir hale getirerek değerini de eski değerinin en az 3-4 katına çıkartır.  

Bu İmar uygulama işlemleri harita mühendisleri tarafından İlgili kurumların onayı ve denetimi ile yapılır. Yapılaşmanın temeli olan bu uygulamalar bir bölgenin gelişmesinin ana kriteridir.  Hâlihazırda imara göre yapılaşmanın çözülebilmesi anlatacağımız uygulamaların kullanılarak yapılması neticesinde meydana gelmektedir. Günümüz şartlarında bu uygulamalar neticelenmeden hiçbir yapısal faaliyete girilmesine müsaade edilmediğini de tekrar belirtmek isterim. https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1

Paylaş
15