İMAR PLANI NEDEN YAPILIR

İMAR PLANI NEDEN YAPILIR VE BİZİM İÇİN NE DEMEKTİR

İMAR PLANI NEDEN YAPILIR

İMAR PLANI NEDEN YAPILIR

Acil veya ihtiyaç duyulan yeni yerleşim alanları oluşturmak, Düzensiz yapılaşmaları düzenli hale getirmek, 

Yapılaşmanın gelişme yönü ve şeklini belirlemek, Ulaşım problemlerini çözmek, Sektörel hedefleri belirlemek,

Koruma alanlarını muhafaza etmek ve benzeri ihtiyaçlar sebebiyle yapılır. 

Bir nevi bölgenin gelecekte olması istenen hali imar planları ile resmedilir. Yani imar planları düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planlardır desek isabet etmiş oluruz. 

İmar planları nasıl yapılır bölümde detaylıca göreceğimiz gibi tüm kurumların plan bölgesinde çalışması olup olmadığı istenir ki geçmişte planlanmadan yapılan, şimdi ki gibi şehirsel olarak yaşamsal faaliyetlere cevap veremeyen yeni yerleşkeler meydana çıkmasını engellemek amaçlanır.

Plan da tasarlanan nüfus yoğunluğuna göre yapılaşmanın ihtiyaç duyacağı her türlü konut, ticari varsa sanayi alanları, okul, hastane, karakol, alt yapı, üst yapı, sosyal donatı, yeşil alanlar, yollar ve diğer yaşamsal ihtiyaçlar hesaplanarak planlar yapılır. Ki ilerleyen zamanda bu yaşamsal değerler kesintiye uğramadan karşılansın ve düzenli bir yaşam alanı meydana gelebilsin. İşte imar planları bu sebeplerle yapılır.

Bizim içinse imar planı bir gayrimenkulün sahip olduğu yapılaşma şartlarını anlatır. Örneğin ticari kullanım mı, konut mu, yapı yoğunluğu TAKS’I KAKS’I nedir. Kat müsaadesi ne kadardır. Minimum parsel büyüklüğü nedir, yeşil alan da mı, sosyal donatı alanın da mı kalmış, Gibi özellikleri bize söyler.

Resim de ki slaytlarımız da farklı şekiller de görünen 1/1000 lik imar plan örnekleri vardır. Bu örneklere alıcı gözle baktığımız da bu planlar aslında bize ilk bakışta birçok şeyi söyler.

Sol üstteki resmimizde; açık sarı olan alanların düşük kat yoğunluklu alanlar, koyu sarı ile gösterilen yerlerin yüksek kat konut alanı olduğu, kırmızı taralı alanların ticari yapılaşma alanları olduğu, mavi ve tonları ile görünen yerlerinde ton farkına göre belediye hizmet alanı, okul, cami, karakol alanı gibi alanlar olduğunu görürüz.

Sağ üstteki resmimiz de; bir önceki ile benzer bir planlama görülürken konut alanı olarak sarı ve yeşil tonu kullanılmış açık pembe ile gösterilen alanın da konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ayrıldığını söylebiliriz. Tabi tüm bu bilgileri planın lejantına bakarak öğreniyoruz.

Sol alttaki örneğimiz de ise imar planın başka bir gösterim şekli ile tanışıyoruz. Bu planda kadastro parsellerinin imar basış şekillerini görüyoruz. Bu şekillerden biz bir parselin kadastro parselimi imar parselimi olduğunu anlayabiliyorduk hatırlarsanız. Burada ticaret alanın batısında kalan yerler deki parsellerin imar yoluna taştığı o nedenle bunların kadastro parseli olduğunu uygulama yapılmadan inşaat yapımına uygun olmadığını anlıyoruz. Öte yandan bu plan da ki yapılaşma şeklinin konut, kat adedi müsaadesinin 5, taks alanının 0,25 olduğu bunun kat adedi ile çarpımı neticesinde bulunan 1,25 in de buranın Kaks’ı olduğunu görebilmekteyiz. Ticaret alanı olarak ayrılan yerin de Hmax 15,50 m yani beş kat müsaadeli emsalinin 1,75 olup T1 rumuzla plan notu detayında yapımına izin verilen tüm yapılaşmalara uygun olduğu bilgisine ulaşıyoruz.

Sağ alt resimde ise planımız, bölgeye 10-15 kat arası yüksek kat konut fonksiyonlu, blok nizam bahçeli kütle parsel yapılaşma izni verildiğini bize söylemektedir. Bununla beraber planımız yine planda okul ve ticari alanlar için Avan projeye göre çalışılma yapılması halinde belediye ile antak kalarak istisnai durumlardan da yararlan bileceğimiz mesajını da vermektedir. https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1

Paylaş
7