EMSAL GÖSTERİM ŞEKİLLERİ ?

EMSAL GÖSTERİM ŞEKİLLERİ ?

EMSAL GÖSTERİM ŞEKİLLERİ ?

EMSAL GÖSTERİM ŞEKİLLERİ 

Emsal hesabına geçmeden önce emsalin gösterim şekillerine değinmek yerinde olacaktır. Emsal gösterim şekli ilgili belediyesince farklılık arz edebilmektedir. Birçok farklı gösterim şekli olmakla beraber en yaygın kullanım biçimi dairesel ve kutu nizam şeklidir.

Ekranda görüleceği üzere dairesel gösterim de yapı düzeni, ön bahçe yan bahçe ve kat adedi gösterimi sağlanmakta iken kutu nizam daha detaylı bir gösterim şekli olup ön-yan-arka bahçe, minimum imar parseli cephesi, yapı düzeni, TAKS, KAKS ve minimum imar parseli büyüklüğü bilgilerini gösterebilmektedir. Bu gösterim şekillerini ezberinize alana kadar her zaman elinizin altın da olmasın da yarar vardır.

Burada verilen bilgilere kısaca değinecek olursak; bahçe mesafeleri ön arka yan olarak üçe ayrılmaktadır. Ön bahçe mesafesi parselin yola cephe olduğu tarafıdır. Eğer parselin birden fazla yola cephesi varsa o zaman da en büyük yola cephesi ön bahçesi olur. Arka bahçe ise parselin cephe aldığı yolun tersi istikametine denirken yan bahçe de ön ve arka cephesi belli olan parselin yanlarına denir. Arka ve yan bahçe mesafe hesapları arsa içerisine yapılacak kat adedine göre değişiklik gösterir. Bazı durumlar da 4 kattan sonra her kat artışında yarım metre(0,5m) yan ve arka bahçe mesafelerine ekleme yapılır. Kimi durumlarda ise arka bahçe bina yüksekliğinin yarısı alınarak da bulunduğu gibi farklı hesaplama yöntemleri de vardır. Bazı haller de taks kaks değeri verilemeden sadece kat adedi ve çekme mesafeleri belirtilerek arsanın için de kalacak alanın kat adedi ile çarpılarak inşaat alanı hesabı yapılan durumlarda mevcuttur. İşte bu tarz yapılaşma müsaadesi verilen yerler için parselin nereden cephe aldığı ön yan arka bahçeler önem arz eder.

Yapı düzeni; ayrık-bitişik-blok-ikiz yapım gibi binaların düzenini gösterirken Kat dedi kaç kat yapı yapılabileceğini, minimum parsel cephesi çekme mesafeleri de dikkate alınarak olabilecek asgari bina cephe uzunluğuna göre hesap edilecek parsel cephe uzunluğunu belirlememizi sağlar.

Minimum parsel büyüklüğü de o bölge de imar uygulaması neticesinde oluşturulabilecek minimum parsel büyüklüğünü göstermektedir. 
Paylaş
22