KADASTRO NEDİR

KADASTRO NEDİR

KADASTRO NEDİR

KADASTRO dediğimiz de Arazi üzerinde ki sınırların ölçülmesi, haritaya aktarılması ve arazinin hukuki durumu ile üzerinde ki hakların tespitinin devlet eliyle yapılıp kayıt altına alınarak tapulandırılması işlemidir diyebiliriz. Özün de devlet tarafından yapılan bir kamu hizmetidir.

KADASTRO AMACI: Bir taşınmazın sınırlarını belirlemek, ilgilisi adına tescil etmek, tapusuz yerleri tapulu hale getirmek, tapular da ki yanlışlıkları düzeltmektir.

          Eski zamanlardan beri uygulana gelen bir uygulamadır. Kelime anlamı olarak vergi defteri veya sınır köşe taşlarına verilen anlamları vardır. Ancak esas çıkış amacı vergi alabilmek amacıyla arazinin sınırlarının belirlenip kayıt altına alınmasıdır. Tarih te tüm devletler kadastroyu bu amaçla kullanmışlardır. Milattan önce dahi kadastro çalışmalarının varlığından bahsedilebilir. O zamanlar da yapılan ilk kadastro devlet ve büyük arazi sınırlarını belirlemek amaçlı kullanılmıştır. Tarihte yapılmış en eski kadastro Telloh da bulunun Dunghi arazisinin Keldani tuğlalar üzerine yapılmış olan kadastrosudur.

Kadastro tapunun temelini oluşturur. Kadastroca yapılan kayda bağlanmış teknik ölçüler ve ölçülen arazilerin üzerinde ki haklar tutanaklara bağlanarak tespit edilir ve bu tespitlerin sayesinde de tapu da tescilleri yapılır. Böylece tapusuz yerler tapulu hale getirilir. Şayet kadastro yapılan yerler tapulu ise bu durum da ise yanlışlık olan yerler varsa düzeltilir. Yanlışlık yoksa da aynen tescili sağlanmış olur.

Yani kadastronun ilk ve ana amacı taşınmazın sınırlarını belirlemek, ilgilisi adına tescil etmek, tapusuz yerleri kullanıcıları adına tapulu hale getirmek, varsa tapular da ki yanlışlıkları düzeltmektir. 
 
Kadastro, kadastro müdürlüklerince yapılır. Üzerinde imar bilgisi barındırmaz. Kadastro arazideki sınırı ve mülkiyetin kime ait olduğunu kayıt altına alır. https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1
Paylaş
3