PARSELASYON PLANI NEDİR

PARSELASYON PLANI NEDİR

PARSELASYON PLANI NEDİR

PARSELASYON PLANI NEDİR?

Parselasyon Planı ve Uygulaması: Bir veya birden fazla kadastro parsellerinin uygulama görerek münferiden yapılaşarak genel görünümü bozmasını engellemek maksadıyla ilgi belediyesi tarafından veya şahıs müracaatına göre bir veya birden fazla ada bazında parselleme yapılması işlemine parselasyon planı nedir.

Günümüz de artık yasa gereği 10/07/2019 tarihinde imar planı olan yerlerin tamamın da 5 yıl içerisinde parselasyon planlarının bitirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu tarihten sonra yapılacak planlar içinse planın onandığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde parselasyon planlarının bitirilme zorunluluğu getirildi.

Parselasyon planları bitirildikten sonra bu planlar dâhilinde yapılaşmaya müsaade edilir. İmar Adası bazında uygulanır. Düzenli yapılaşmayı amaçlar. 18 uygulamasının da temelini oluşturur. 18 uygulamaları bu yapılan parselasyon planlarına göre yapılır.

Burada ki amaç, ada içerisin de meydana gelen yapılaşmaların farklılıklarını gidermektir.

İmar kanunu gereği minimum parsel oluşma şartlarını tamamlayan her parsele inşaat izni verilebilir. Minimum parsel büyüklüğü kanunen verilen yapılaşma şartlarına göre imaren en düşük 300 m, imar dışında ise 600 m civarında olabilmektedir. Bu da aynı ada içerisinde yerine göre 400 m büyüklükteki bir parsele yapılacak bina ile 4000 m büyüklükte parsele yapılacak bir binanın yan yana görünmesi silueti ciddi manada bozacaktır. Çünkü 400 m² bir arsaya yapılacak bina birkaç katlı olacakken 4000 m² bir arsaya yapılacak bina 10 veya daha üstü katta olacaktır. İki arsanın yan yana olduğu göz önüne alındı çirkin bir görüntü ortaya çıkacağı aşikardır.

Yine ilerde detaylıca değineceğimiz plan notların da, arsa m²’si büyüdükçe inşaat alanı ve kat yüksekliklerinin de arttığı durumlar vardır. Böyle bir durum da farklılık daha da artmış olarak karşımıza çıkacaktır. İşte parselasyon planlarının yapımıyla bu tarz hallerin önüne geçilmek istenmektedir.

Ekrana baktığımız da sol da kadastro parsellerinin imar adasına basışını, diğer resim de ise parselasyon planı yapılmış hali görülmektedir. Parselasyon planı yapılmış yerler de Uygulama sırasında tüm ada bazlı bir çalışma olmasa dahi mevcut kadastro parselleri bu plan dâhilin de işlem görecektir.

Büyük ölçekli uygulama çeşitlerine girdikçe kadastro parsellerini hamur hale getirilerek düzenli yapılaşma açısından bölgesel şartlara uygun imar parsellerinin üretilmesi sağlanır. Hamur hale getirmek demek, eski kadastro parsel sınırlarını hiç var olmamış gibi kabul ederek hali hazır durumunda göz önüne alınarak imara uygun yeni imar parseli sınırlarının belirlenmesi demektir. Bundan sonraki bölümümüz de parsellerin hamur hale getirilmesi daha net olarak anlaşılacaktır. Parselasyon planı yapılan yer de parsel ifraz edilemez ancak tevhit edilebilir.

Şimdi imar uygulamalarının en büyüğü diyebileceğimiz küçük adalar veya komple mahalle bazında bile uygulanabilen 18 uygulamasına geçiyoruz. 

https://www.youtube.com/@ERTUGRULUZUN1

Paylaş
19